APARTURA POMIAROWA
Istnieją trzy powody dla stosowania w instalacji biogazowej odpornej i wiarygodnej aparatury pomiarowej.
Pierwszy to utrzymanie właściwego przebiegu procesu produkcji biogazu i uzyskanie przewidywalnej wydajności.
Drugim jest spełnienie wymogów przepisów związanych z możliwością uzyskania świadectw pochodzenia dla produkowanej energii.
Trzecim jest bezpieczeństwo ludzi i całej instalacji.Dla operatora istotne są informacje mówiące od bieżącym stanie instalacji, pozwalające na podjęcie odpowiednich działań np. dodanie substratu, wymianę filtrów itp.

Z punktu widzenia obsługi istotnymi informacjami są:

skład biogazu w różnych punktach instalacji (np. na wyjściu komory fermentacyjnej, za instalacją odsiarczania, na dopływie biogazu do silnika) – analizator biogazu ETG 6500 lub Przenośny analizator biogazu MCA 100 BIO-P

zobacz szczegóły


ilość produkowanego biogazu (często w rozbiciu na poszczególne fermentatory) - przepływomierz termiczny FCI ST51 BIOGAS

zobacz szczegóły


ilość biogazu płynącego do silników i do zbiornika magazynowego oraz spalanego w pochodni - przepływomierz termiczny FCI ST51 BIOGAS

zobacz szczegóły
Instalacja biogazowa może stwarzać niebezpieczeństwo ze względu na obecność w niej gazów trujących (H2S, CO2) oraz możliwość powstania mieszaniny wybuchowej gazów (CH4 i O2).

Dla zabezpieczenia pracowników oraz elementów instalacji stosowane są zazwyczaj:
- stacjonarne układy detekcji metanu i siarkowodoru (wycieki, nieszczelności)
- indywidualne detektory wielogazowe dla obsługi